Droner

Droner

Helt siden de første flyene kom har vi drømt om å kunne lage et transportmiddel som fungerer like godt på veien som i luften. I løpet av årene har det vært mange forsøk på å utvikle en såkalt flygende bil, men det er ingen som har lyktes. Løsningen på dette problemet er kanskje en drone?

Drone er en fellesbetegnelse for ubemannede luftfartøy, og i dag har teknologien kommet så langt at det teoretisk sett er mulig å lage ubemannede fly med passasjerkapasitet. Det er på mange måter lettere å utvikle et fly som kan fly seg selv enn en bil som kan kjøre selv.

Modulbaserte droner

Flyprodusenten Airbus jobber allerede med å utvikle en drone som kan fungere som flyvende taxi i store byer. Ved å bygge dronen som et quadrocopter, et helikopter med fire rotorer, fjerner man flere av aspektene som gjør et vanlig helikopter ustabilt og vanskelig å kontrollere. Airbus’ design er modulbasert, det vil si at fremfor å bygge et fartøy som kan gjøre alt, vil fokuset ligge på at det skal være lett å konvertere det til de andre modusene. Selv om produsenten selv mener at denne typen fartøy vil dukke opp på markedet innen ti år tror vi at det er i overkant optimistisk.