Moderne supersoniske fly

Moderne supersoniske fly

I 2003 ble det supersoniske passasjerflyet Concorde offisielt tatt ut av trafikk, og siden den gang har det ikke kommet noen nye passasjerfly som kan fly raskere enn lyden. Man skulle kanskje tro at den teknologiske utviklingen også ville frembringe en arvtager til Concorde, men det er mange utfordringer som må løses før flyselskapene igjen vil ønske å ta i bruk supersoniske passasjerfly.

Selv om billettene med Concorde var svært dyre var flyet aldri en økonomisk suksess for flyselskapene. Måten flyet var designet på var ekstremt komplisert, og det krevde mye vedlikehold. I tillegg var drivstofforbruket svært høyt.

På designstadiet

I en tid med økende drivstoffpriser og økt fokus på effektivitet vil det være vanskelig å utvikle et supersonisk passasjerfly. For å kunne få flyet opp i en slik hastighet kreves det en enorm motorkraft og en jetmotor som presses til det ytterste. Per i dag finnes det ingen motorer som kan gjøre det på en kostnadseffektiv måte. Selv om det finnes flere konsept som forsøker å løse utfordringene må kostnadene drastisk ned før det blir aktuelt å investere i denne typen fly for flyselskapene.

Dersom etterspørselen etter ekstremt hurtige flyreiser øker er det svært sannsynlig at flyprodusentene utvikler nye supersoniske fly. Teknologien har kommet langt siden Concorde ble utviklet, spesielt innen motorteknologi og aerodynamikk. Et nytt passasjerfly i stand til å fly i overlydshastighet vil kunne fly mellom London og New York på rett over tre timer, og akkurat som Concorde vil det være et populært valg for forretningsreisende.