Douglas DC-3 – en usedvanlig sterk arbeidshest

Douglas DC-3 – en usedvanlig sterk arbeidshest

Douglas DC-3 er kanskje et av de mest ikoniske passasjerflyene som noen gang har blitt produsert. Dette skyldes i stor grad flyets rolle som symbol på sivil luftfart i årene før krigen og den rollen det spilte under andre verdenskrig. Etter krigen ble det fort klart at nyere teknologi kunne erstatte DC-3, men flyets robusthet er åpenbart da flyet fortsatt brukes i kommersiell trafikk den dag i dag.

Flyet kan operere fra korte rullebaner, og dette var svært viktig i flyets rolle som troppetransport under krigen og som arbeidshest i områder uten utbygde rullebaner etter krigen. DC-3 er betegnelsen på den sivile utgaven som totalt har blitt produsert i 607 eksemplarer, mens den militære utgaven går under betegnelsen C-47 med over 10 000 produserte.

I dag benyttes flyene som historiske klenodium og i kommersielle øyemed. Flere oppgraderte versjoner har blitt utviklet, og spesielt Basler BT-67 med turboprop-motorer er svært populær og benyttes mye i forskningsaktiviteter på Sørpolen.

Den norske foreningen Dakota of Norway opererer i dag en DC-3 med registreringsnummer LN-WND. Dette flyet tjenestegjorde for US Army under andre verdenskrig. Foreningen er basert på frivillig dugnadsarbeid og donasjoner fra medlemmer.