Flyet

Flyet

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan transportmiddelet som vi kaller for «flyet» har utviklet seg gjennom tidene. Vi skal begynne med å se litt på historien rundt temaet, og vi skal også gå litt inn på hvordan de mest moderne flyene ser ut i dag. Etter vi har fått en forståelse for dette emnet skal vi altså gå nærmere inn på hva det er som faktisk kreves for å styre disse fartøyene. Vi skal også gi noen tips for hvordan du kan få en enda bedre forståelse av hvordan det hele fungerer.

Flyets historie

Brødrene Wright får ofte æren for å sette i gang det første motoriserte flyet som var tyngre enn luft. Den første gangen de prøve seg så var jo ikke flyet i luften så veldig lenge, det var snakk om sekunder, men uansett var det store fremskritt i riktig retning. Selv om det er disse brødrene, som i hovedsak drev med å produsere sykler, får mye av æren for å sette teknologien på riktig kurs – er det viktig å huske at det er veldig mange mennesker som har bidratt til at vi i dag skal kunne fly rundt om i hele verden.

Det er forresten også slik at denne utviklingen har ført til en veldig stor belastning på jordkloden vår i form av utslipp og ødeleggelse av ozonlaget. Dersom vi fortsetter på denne måten uten å finne nye løsninger, kan dette komme til å få enorme konsekvenser.

Moderne Fly

I dag er det ikke bare sånn at man kan få et tungt fly til å sveve i noen sekunder, men man kan faktisk fylle et fly med alt fra 180 til 800 passasjerer. Dette er en veldig stor økning, og viser rett og slett hvor langt vi har kommet i utviklingen av denne teknologien. Selve størrelsen på flyene, og hastigheten er veldig imponerende.

Dersom du har lyst til å lage fly-modeller for å få en nærmere forståelse av hvordan en flyplass og fly fungerer i praksis trenger du materialer fra byggmax og andre steder.

Hvordan bli en pilot

Det er sagt at det er farligere å kjøre bil enn det er å fly, men det er definitivt vanskeligere å fly enn det er å kjøre bil. På grunn av dette så er det ikke enkelt å bare ta “førerkort” for fly. For å bli pilot så må du faktisk være et veldig motivert individ, og du må derfor vise til veldig gode karakterer fra skolen. Noe av de viktigste egenskapene du kan ha er en god situasjonsforståelse, du må vite nøyaktig hva det er som foregår og hvordan en situasjon kan komme til å utvikle seg i nærmeste fremtid. Det finnes kurs som kan hjelpe deg til dette.