Hvilke andre pilotutdanninger finnes i Norge?

Hvilke andre pilotutdanninger finnes i Norge?

En pilot er en tittel brukt på fører av et luftfartøy. Noen eksempler er: fly, helikopter og drone.

Pilot

For å bli pilot kan du ta utdanning ved UiT – Norges arktiske universitet. Denne er statlig finansiert. Ellers må du studere ved privatskole. Noen tar også utdanningen i USA eller andre land, og får den godkjent i Norge. I sivile luftfart jobber de fleste i flyselskap som flyr vanlig rutefly samt charterflyvninger. Andre jobber i ulike selskaper med transportering av varer, som for eksempel cargogjenstander.

Å bli pilot – nøyaktighet er kjernen i alt en gjør

Når man velger å bli pilot er det viktig at man er nøyaktig. En viktig del av forberedelsene kan være å investere i godt arbeidslys. Nordeye har kraftige arbeidslys med god holdbarhet. Lys er viktig, og spesielt når man kjører bil eller fartøy. Det stilles høye krav til romforståelse og teknikk.

Pilotutdanningen er ikke kun sivil luftfart eller cargo. Det finnes andre muligheter i yrker.

Jagerflypilot

For å bli jagerflypilot må du ta utdanning ved luftforsvaret. Du må ha bestått sesjon (inngang til vanlig tjeneste i Forsvaret). Har du ikke blitt kalt inn til sesjon kan du fortsatt søke hvis du har fylt ut legeerklæring. Du må ha minimum karakter 5 på teoritesten fra sesjon. Det er også helsekrav. Du må være mellom 18 og 24 år i opptaksåret. Du må også være minst 163 cm høy.

Ambulansepilot

For å bli ambulansepilot må du først bli vanlig pilot, samt ha erfaring med å fly. Kravet for å bli helikopterflyver i ambulansetjenesten er: gjennomført utsjekk på heisoperasjoner/treningsprogram i luftambulansen, trafikkflygersertifikat CPL for helikopter (CPL-H), gyldig instrumentbevis, 2000 timers flytid med 1000 timer på turbin-helikopter. 1000 timer som sjef på helikopterfartøy og 1000 timer erfaringer fra operasjoner relevant for ambulansen. I tillegg kreves 200 timer nattflyvning og 50 timer NVG helikopter.

Dronepilot

Dronepiloten flyr en drone, og sitter altså ikke fysisk i fartøyet. Det er en fremadstormende teknologi i utvikling. Du kan blant annet ta en bachelor i droneteknologi og bli ingeniør og pilot i samme utdanning ved UiT – Norges arktiske universitet. For utdanningen må du ha generell studiekompetanse eller realkompetanse og matematikk R1 og R2, samt Fysikk 1.

Du kan også bli dronepilot/målflyoperatør i Forsvaret. Målflyoperatører flyr droner som brukes som mål. I løpet av utdanningen lærer du å betjene dronene og operere i skyteøvelser. Du lærer å fly treningsfly og droner. Det legges stor vekt på sikkerhet og arbeidslys og du får opplæring i vedlikehold. Arbeidslys er utrolig viktig i innstillingen som pilot. Kravet for å bli dronepilot er å oppgi på sesjon at du ønsker droneutdanning. En må ha godt nok syn med korreksjon.

Politiet utdanner også dronepiloter. Det er en videreutdanning for ansatte i politiet med tiltenkt funksjon som dronepilot. Man må dokumentere bestått politiutdanning og ansettelse i politidistrikt, samt bestå opptaksprøver (psykologiske tester, ferdighetstester med simulator og engelsk språktest). Dersom du ikke har bachelor i politiutdanning må du ha bestått 2-årig utdanning fra politiskole og i tillegg 60 studiepoeng eller etterutdanningskurs, eller 5 år praksis.

Lykke til i søkingen!