Hvordan bli helikopterpilot?

Hvordan bli helikopterpilot?

Helikopter og fly omfattes av mange av de samme lover og regler, og utdanningsløpet er forholdsvis likt som for vanlige fly.

Vi mener at det er en stor fordel å ta utdanningen til å bli helikopterpilot i Norge, da man som helikopterpilot må være godt vant med norske forhold før man kan søke jobber i norske helikopterselskap. Et helikopter tilbringer mye tid i lave høyder, og man vil ofte gjøre landinger utenfor flyplasser. Det er derfor viktig å være kjent med norsk natur og værforhold. Helikoptermiljøet i Norge er heller ikke så stort, og det kan være en fordel å begynne med nettverksbyggingen allerede på skolebenken.

Fra skolebenken til arbeidsmarkedet

Etter at man har bestått skoleprogrammet må man også begynne med timebygging. Den vanligste helikoptertypen i Norge er Airbus H125/Eurocopter AS350, og det man bør ta typegodkjenningen for denne typen dersom man ønsker å jobbe på innlandet. H125 er en ordentlig arbeidshest som brukes til alt fra lasteflygning til sightseeing. Grunnen til at helikopteret så populært er at det har en forholdsvis høy løftekapasitet og det er lett å omkonfigurere kabinen til ulike formål.

For de fleste kommende helikopterpiloter er målet å jobbe i Nordsjøen eller i Luftambulansen. Førstnevnte byr på mye flygning og gode arbeidsvilkår, mens sistnevnte byr på stadige utfordringer og givende arbeidsoppgaver.