Hvordan blir man pilot?

Hvordan blir man pilot?

Det finnes flere måter å bli pilot på. Dersom man ønsker å jobbe som pilot i et flyselskap i et sivilt flyselskap kan man ta utdannelsen på egen hånd ved en sivil flyskole. For å bli pilot må man gå igjennom Luftforsvarets utdanningsløp.

De aller fleste som har normalt god helse, syn og hørsel vil kunne klare å gjennomføre en sivil trafikkflygerutdanning. Det stilles ikke krav til hverken perfekt syn eller hørsel, og man kan bruke både briller og linser såfremt de er innenfor grensene satt av luftfartsmyndighetene. I Luftforsvaret er kravene strengere, både når det kommer til fysikk og helse, samt syn og hørsel. I hovedsak er dette fordi at flygere i militær luftfart må være i stand til å takle krevende situasjoner, men det er også fordi flygerutdanningen i Forsvaret er svært populær, og det er mange søkere som konkurrerer om få plasser.

Sivil utdannelse

I Norge kan man ta sivil flygerutdannelse ved en privat flyskole, eller ved å ta en bachelorgrad i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø. Fordelen ved å ta utdannelsen ved Universitetet i Tromsø er at man ikke trenger å betale for utdannelsen selv, og man fullfører med en bachelorgrad. Denne utdannelsen gir i tillegg til en kommersiell flygerutdanning, en bredere kompetanse innen ledelse og luftfartsøkonomi. Akkurat som i Forsvaret er dette en populær utdannelse, og det er mange søkere som konkurrerer. Ved en privat flyskole må man betale selv, men noen private flyskoler er godkjent av å Statens lånekasse for utdanning.

Flygerutdannelse i utlandet

Per i dag finnes det et par sivile flyskoler i Norge, men mange velger å dra til utlandet for å gjennomføre utdannelsen. Mange velger å dra til USA, men i de siste årene har det også kommet flere alternativer til utdannelse i Europa, blant annet i Portugal eller på Island. På grunn av den lave dollarkursen var det tidligere mer lønnsomt for nordmenn å ta utdannelsen i USA, men her må man også betale for å konvertere sertifikatet til europeisk standard. I dag er det derfor mer vanlig å dra til skoler i Europa eller i Norge.

Legesjekk

For å kunne jobbe som pilot må man bestå en omfattende legesjekk. Det er ikke veldig strenge krav, men man må ha normalt god fysisk og psykisk helse, og man kan ikke ha sykdommer som kan skape sikkerhetsrisiko som pilot. Et eksempel er diabetes eller hjertesykdommer. Det stilles også krav til plettfri vandel da man må få sikkerhetsklarering.

Noen skoler stiler krav til generell studiekompetanse for å kunne starte på flygerutdannelsen. Som flyger må man være komfortabel med matematikk og fysikk, og man må være i stand til å gjøre kjappe hoderegninger av ulike formler som brukes i luftfarten. For eksempel må pilotene regne ut hvor mye drivstoff de trenger, og samtidig ta høyde for vær, vind og andre forhold.