Hvordan får man jobb som pilot?

Hvordan får man jobb som pilot?

Etter at man har fullført en trafikkflygerutdannelse er det svært få som har muligheten til gå direkte til en full jobb i et flyselskap. De aller fleste flyselskap har nemlig et minimumskrav til erfaring før de ansetter ferske piloter. I luftfarten måles erfaring i timer. Vanligvis må man ha rundt 1500 timer eller mer for å kvalifisere til å jobbe i et flyselskap. Minimumskravet for å fullføre en trafikkflygerutdannelse er 145 timer. De fleste vil derfor være nødt til å opparbeide seg erfaring i form av timebygging.

For mange piloter innebærer det å gå over til å bli instruktør på flyskolen man tok utdannelsen på. Dette er en god måte å bygge timer på, og det gir et godt innblikk i hvordan det er å samarbeide i cockpit. Det finnes også jobber i mindre flyselskap som utfører andre oppdrag som for eksempel postflygning eller fotoflygning.

Typegodkjenning på ulike flytyper

Før man kan begynne å jobbe i et flyselskap må man også ha typegodkjenning på den flytypen man skal fly i flyselskapet. Avhengig av hvilket flyselskap og hvilken flytype, må man enten ha dette før man kvalifiserer til å søke jobb eller så betaler flyselskapet for typegodkjenningen etter at man har blitt ansatt. I Europa i dag bruker de fleste lavprisselskapene Boeing 737-800, og det er derfor vanlig at piloten selv sørger for typegodkjenningen. I andre selskaper hvor man flyr mindre vanlige flytyper vil selskapet som oftest dekke kostnader for typegodkjenninger.

Jobb i Forsvaret

Dersom man tar utdannelsen i Forsvaret er man garantert jobb etter fullført utdannelse. Hele utdanningsløpet i Forsvaret er som en jobb å regne, da man får betalt lønn under hele utdanningsløpet. Etter den grunnleggende utdannelsen blir man plassert på den flytypen man skal tjenestegjøre på etter fullført utdannelse. Dette kan man som oftest ikke velge selv, men man kan legge inn ønsker. Den praktiske delen av utdannelsen gjøres på et av NATO-skolesentrene i USA. Når man returnerer til Norge gjøres den siste delen av utdannelsen i norske forhold.

Etter fullført utdannelse har man en plikttid på ca. 10-12 år. Det vil si at i tillegg til utdannelsen på tre år, må man jobbe i Forsvaret i totalt 15 år. Etter fullført plikttid kan man gå over til sivil luftfart, og det vil som oftest være enkelt å få jobb da man har mye erfaring fra Forsvaret.