Pilotyrket og forskjellige kontrakter

Pilotyrket og forskjellige kontrakter

Pilotyrket er i stadig forandring, og det kan være vanskelig å orientere seg i et marked med en rekke forskjellige former for ansettelse. Mange flyselskaper benytter seg av komplekse strukturer med egne eller eksterne bemanningsselskaper, gjør dette pilotyrket mindre trygt i fremtiden?

Bakgrunn – markedet er ekstremt prissensitivt

Synkende billettpriser er noe som har preget hele flyindustriene i en årrekke, og billige flybilletter har blitt det viktigste konkurransefortrinnet til mange flyselskaper. Det medfører igjen at flyselskapene er nødt til både å kutte i tilbud til passasjerene, og redusere kostnader der det er mulig.

I stort er rimelige flybilletter noe som de aller fleste vil se på som positivt. I dag er det mulig å kjøpe rimelige flybilletter etter å ha spart en måned eller to, eller ved fornuftig bruk av forbrukslån som kan tilbakebetales på kort tid. For forbrukeren er dette selvsagt en bedre situasjon enn et marked der man må spare i årevis for å få råd til en flytur. Samtidig legger det også ekstra press på arbeidsforholdene til kommersielle piloter.

Fra fast ansettelse til bemanningsselskap

Flyselskaper eksisterer selvfølgelig ikke i et vakuum, og bruken av bemanningsselskaper er en større trend i samfunnet i stort. Det er mange som er kritiske til denne utviklingen, da økt fleksibilitet for selskapene som leier inn ansatte også betyr økt usikkerhet for arbeidstaker. Dessuten kan avstanden mellom selskapet og den ansatte bli lengre.

Det er mange flyselskaper som benytter bemanningsbyråer i dag, det mest kjente eksemplet for nordmenn er kanskje OSM Aviation som lenge har levert ansatte til Norwegian. Nå ser det ut til at akkurat dette forholdet er i endring, men på lang sikt er det ingenting som tyder på at bruken av bemanningsselskaper vil reduseres. For flyselskapene er det selvfølgelig en fordel at ansettelsesforholdet er mellom piloten og bemanningsselskapet, særlig i en bransje der etterspørselen kan forandre seg mye i sammenheng med forskjellige sesonger.

Det er dessuten mange selskaper som ikke eier sine egne fly, men heller leaser de fra noen av de store selskapene som har spesialisert seg på å kjøpe, eie og leie ut fly. I tillegg er det også mange selskaper som bruker både såkalte wet-lease avtaler, der et annet selskap opererer en hel rute, og avtaler med underleverandører som opererer en rute over tid.

Samlet gjør dette at de aller fleste piloter som utdannes i dag sannsynligvis må forvente seg å møte et bemanningsselskap et eller annet sted i karrieren. Igjen er dette også en del av en større trend i samfunnet, på samme måte som det ikke er mange som jobber på et og samme sted til de får «gullklokka», så er det få piloter som vil jobbe for et og samme flyselskap i hele karrieren sin.